מחשבון לחישוב חתך כבל ובחירת מפסק אוטומטי מיועד לקביעת חתך הכבל החשמלי הנדרש והמפסקים האוטומטיים המתאימים בהתאם לעומס. זה חשוב להבטחת הבטיחות והאמינות של מערכת החשמל.

איך עובד החישוב

נוסחאות

לחישוב הפרמטרים הנדרשים של המעגל החשמלי אנו משתמשים בנוסחאות הבאות:

 • חישוב זרם (I):
  • עבור מערכת חד-פאזית (220V):I = P / U
  • עבור מערכת תלת-פאזית (380V):I = P / (sqrt(3) * U * cos(phi))
 • חישוב חתך כבל:S = I / Allowable Current
 • בחירת ערך נומינלי של מפסק אוטומטי:הערך הנומינלי נבחר מהערכים הסטנדרטיים, הקרוב ביותר לערך המחושב.

דוגמה לעבודה

עבור מערכת תלת-פאזית (380V) והספק של 9 קילוואט:

 1. חישוב זרם:I = 9000 / (sqrt(3) * 380 * 1) ≈ 13.67 א
 2. בחירת מפסק:הערך הנומינלי הסטנדרטי הקרוב ביותר של המפסק האוטומטי: 16 א
 3. חישוב חתך כבל:חתך כבל מחושב כדלקמן:
  S = I / Allowable Currentחתך כבל הסטנדרטי הקרוב ביותר: 2.5 מ"מ²

סיכום

המחשבון מספק לך אפשרות פשוטה ונוחה לקבוע את הפרמטרים הנדרשים של המעגל החשמלי על סמך הנתונים שהוזנו על ההספק והמתח. כל התוצאות מחושבות תוך שימוש בנוסחאות וערכים סטנדרטיים, על מנת להבטיח דיוק ואמינות של ההמלצות.

אזהרה

החישובים וההמלצות באתר זה הם בגדר המלצות בלבד ואינם תחליף להתייעצות עם חשמלאי מוסמך. מומלץ להיעזר בחשמלאי בעל רישיון ובעל ניסיון לצורך ביצוע החישובים וההתקנות בפועל. האתר מספק כלי עזר בלבד ואין לראות בו מקור מחייב.

Как работает расчет

Формулы

Для расчета необходимых параметров электрической цепи мы используем следующие формулы:

 • Расчет тока (I):
  • Для однофазной системы (220В):

   I = P / U

  • Для трехфазной системы (380В):

   I = P / (sqrt(3) * U * cos(phi))

 • Расчет сечения кабеля:

  S = I / Allowable Current

 • Выбор номинала автоматического выключателя:

  Номинал выбирается из стандартных значений, ближайшее большее значение к рассчитанному току.

Пример работы

Для трехфазной системы (380В) и мощности 9 кВт:

 1. Расчет тока:

  I = 9000 / (sqrt(3) * 380 * 1) ≈ 13.67 А

 2. Выбор автомата:

  Ближайший стандартный номинал автоматического выключателя: 16 А

 3. Расчет сечения кабеля:

  Сечение кабеля рассчитывается следующим образом:
  S = I / Allowable Current

  Ближайшее большее стандартное сечение кабеля: 2.5 мм²

Заключение

Калькулятор предоставляет вам простую и удобную возможность определить необходимые параметры электрической цепи на основе введенных данных о мощности и напряжении. Все результаты рассчитаны с использованием стандартных формул и значений, чтобы обеспечить точность и надежность рекомендаций.

Предупреждение

Расчеты и рекомендации на этом сайте носят рекомендательный характер и не заменяют консультацию с квалифицированным электриком. Рекомендуется обратиться к лицензированному и опытному электрику для проведения расчетов и установок. Сайт предоставляет только вспомогательный инструмент и не является обязательным источником.

Онлайн калькулятор для расчета сечения провода для печки в сауне

Если вы собираетесь установить печь в своей сауне, вам необходимо убедиться, что электропроводка соответствует требованиям безопасности и эффективности. Печь в сауне может быть как однофазной, так и трехфазной, и для каждой из них важно правильно подобрать сечение провода и защитный автомат. Наш онлайн калькулятор для расчета сечения провода поможет вам сделать это быстро и точно.

Почему важно правильно выбрать сечение провода?

Правильный выбор сечения провода имеет решающее значение для обеспечения безопасности и надежности вашей электропроводки. Если сечение провода будет недостаточным, это может привести к перегреву и, в худшем случае, к возгоранию. С другой стороны, чрезмерно большое сечение провода приведет к ненужным расходам на материалы и установку.

Как работает наш калькулятор?

Наш онлайн калькулятор позволяет вам легко и быстро определить необходимое сечение провода для вашей печи в сауне. Вы вводите мощность вашей печи и тип электросети (однофазная или трехфазная), а калькулятор автоматически рассчитывает оптимальное сечение провода и рекомендует подходящий автоматический выключатель.

Пример работы калькулятора:

 1. Выбор типа сети:
  • Однофазная (220В)
  • Трехфазная (380В)
 2. Ввод мощности печи: Например, 9 кВт для трехфазной системы.
 3. Расчет:
  • Расчет тока (I):
  • I = 9000 / (sqrt(3) * 380 * 1) ≈ 13.67 А
  • Расчет сечения кабеля:
  • S = I / Allowable Current
  • Рекомендации по автоматическому выключателю: Калькулятор предлагает номинал ближайшего стандартного автомата защиты.

Преимущества использования нашего калькулятора

 • Точность и надежность: Калькулятор использует проверенные формулы и стандарты для расчета, обеспечивая высокую точность.
 • Удобство: Онлайн калькулятор доступен в любое время, вам не нужно быть экспертом в электротехнике.
 • Экономия времени и денег: Правильный расчет сечения провода и выбор автомата защиты предотвращают ненужные расходы и потенциальные проблемы с безопасностью.

Важное предупреждение

Расчеты и рекомендации, предоставляемые нашим калькулятором, носят рекомендательный характер. Для точного и безопасного выполнения всех электромонтажных работ настоятельно рекомендуется обратиться к квалифицированному электрику. Использование калькулятора не заменяет консультацию с профессионалом.

Заключение

Установка печи в сауне требует тщательной подготовки и правильного выбора электропроводки. Наш онлайн калькулятор для расчета сечения провода поможет вам быстро и точно определить необходимые параметры, обеспечивая безопасность и эффективность работы вашей печи. Используйте наш калькулятор и получайте надежные рекомендации для создания комфортной и безопасной сауны.

מחשבון כבל, חישוב חתך כבל, בחירת מפסק אוטומטי, חישוב חתך כבל אונליין, כבל לתנור סאונה, כבל לסאונה, חישוב חתך כבל לסאונה, כבל לחיבור סאונה, חתך כבל לבנייה, חתך כבל לחשמל, חתך כבל לבית, חתך כבל לתעשייה, כבל של 9 קילוואט, כבל תלת פאזי, כבל תלת פאזי לסאונה, כבל חשמל, חוט חשמל, קוטר כבל, קוטר חוט חשמל, בחירת חוט חשמל.