תיאור

קיט של סאונה ביתית לבניה עצמית
גובה 200 ס"מ
רוחב 180 ס"מ
עומק 170 ס"מ
נפח סאונה ~ 6,12 מ"ק

קיט סאונה ל 5 אנשים – סאונה בבנייה עצמית DIY

קיט של סאונה ביתית לבניה עצמית

"סט של סאונה יבשה לבניה עצמית גודל גובה 200 סמ רוחב 180 סמ עומק 170 סמ

"סט של הסאונה לבניה עצמית גודל גובה 200 סמ רוחב 180 סמ עומק 170 סמ

"ערכת של הסאונה להרכבה עצמית גודל גובה 200 סמ רוחב 180 סמ עומק 170 סמ

"ערכת של סאונה ביתית להרכבה עצמית גודל גובה 200 סמ רוחב 180 סמ עומק 170 סמ

"קונסטרוקטור של סאונה ביתית להרכבה עצמית גודל גובה 200 סמ רוחב 180 סמ עומק 170 סמ

"ערכת של סאונה יבשה לבניה עצמית מידות גובה 200 סמ רוחב 180 סמ עומק 170 סמ

"קיט של סאונה ביתית להרכבה עצמית גודל גובה 200 סמ רוחב 180 סמ עומק 170 סמ

"סט של סאונה פינית להרכבה עצמית מידות גובה 200 סמ רוחב 180 סמ עומק 170 סמ

"קיט של סאונה יבשה להרכבה עצמית מידות גובה 200 סמ רוחב 180 סמ עומק 170 סמ

"סט של הסאונה להרכבה עצמית מידות גובה 200 סמ רוחב 180 סמ עומק 170 סמ

"סט של סאונה ביתית להרכבה עצמית גודל גובה 200 סמ רוחב 180 סמ עומק 170 סמ

"ערכת של סאונה פינית להרכבה עצמית גודל גובה 200 סמ רוחב 180 סמ עומק 170 סמ

"ערכת של סאונה פינית לבניה עצמית מידות גובה 200 סמ רוחב 180 סמ עומק 170 סמ

"קיט של סאונה פינית להרכבה עצמית מידות גובה 200 סמ רוחב 180 סמ עומק 170 סמ

"קיט של סאונה ביתית להרכבה עצמית גודל גובה 200 סמ רוחב 180 סמ עומק 170 סמ

"קיט של סאונה יבשה להרכבה עצמית מידות גובה 200 סמ רוחב 180 סמ עומק 170 סמ

"ערכת של סאונה יבשה לבניה עצמית גודל גובה 200 סמ רוחב 180 סמ עומק 170 סמ

"קונסטרוקטור של סאונה ביתית להרכבה עצמית מידות גובה 200 סמ רוחב 180 סמ עומק 170 סמ

"קיט של סאונה ביתית לבניה עצמית גודל גובה 200 סמ רוחב 180 סמ עומק 170 סמ

"סט של הסאונה להרכבה עצמית גודל גובה 200 סמ רוחב 180 סמ עומק 170 סמ