תיאור

גובה 200 ס"מ
רוחב 220 ס"מ
עומק 200 ס"מ
נפח סאונה ~ 8,8 מ"ק

 

קיט סאונה ל 6-7 אנשים

סטים גודל סאונה 200*200*220 אביזרים לבנות סאונה לבד

סטים גודל סאונה 200*200*220 עץ ואביזרים לבנייה סאונה פינית בכוחות עצמי

קונסטרוקטור גודל סאונה 200*200*220 אביזרים לבנות סאונה יבשה בכוחות עצמי

סט גודל סאונה 200*200*220 אביזרים לבנות סאונה ביתית לבד

קומפלט גודל סאונה 200*200*220 עץ ואביזרים לבנות סאונה בכוחות עצמי

סט גודל סאונה 200*200*220 חלקים לבנות סאונה יבשה לבד

סט גודל סאונה 200*200*220 עץ ואביזרים לבנות סאונה לבד

סטים גדלים 200*200*220 עץ ואביזרים לבנות סאונה ביתית בכוחות עצמי

סטים גדלים 200*200*220 עץ ואביזרים לבנייה סאונה ביתית לבד

קונסטרוקטור ממדים 200*200*220 חלקים לבנות סאונה יבשה לבד

סטים ממדים 200*200*220 חלקים לבנות סאונות לבד

קִיט גדלים 200*200*220 אביזרים לבנייה סאונה לבד

סטים ממדים 200*200*220 חלקים לבנייה סאונה לבד

סט ממדים 200*200*220 חלקים לבנות סאונה יבשה בכוחות עצמי

סט גודל סאונה 200*200*220 עץ ואביזרים לבנות סאונה פינית בכוחות עצמי

קִיט גודל סאונה 200*200*220 עץ ואביזרים לבנות סאונה פינית בכוחות עצמי

קונסטרוקטור גדלים 200*200*220 עץ ואביזרים לבנות סאונה פינית לבד

סטים ממדים 200*200*220 עץ ואביזרים לבנייה סאונה פינית לבד

סט ממדים 200*200*220 חלקים לבנייה סאונה פינית בכוחות עצמי

קומפלט גודל סאונה 200*200*220 חלקים לבנות סאונה ביתית בכוחות עצמי

סט גודל סאונה 200*200*220 חלקים לבנייה סאונה בכוחות עצמי

קונסטרוקטור ממדים 200*200*220 אביזרים לבנייה סאונה ביתית בכוחות עצמי

סט גודל סאונה 200*200*220 עץ ואביזרים לבנות סאונה ביתית בכוחות עצמי

קִיט ממדים 200*200*220 חלקים לבנות סאונה יבשה בכוחות עצמי

קומפלט גודל סאונה 200*200*220 אביזרים לבנייה סאונות בכוחות עצמי

סט גודל סאונה 200*200*220 חלקים לבנות סאונה ביתית בכוחות עצמי