תיאור

נפח סאונה ~ 10 מ"ק גובה 200 ס"מ רוחב 250 ס"מ עומק 200 ס"מ
גובה 200 ס"מ
רוחב 250 ס"מ
עומק 200 ס"מ
קונסטרוקטור אביזרים לבנייה סאונה לבד

קיט סאונה ל 7-8 אנשים

סטים חלקים לבנייה סאונה יבשה בכוחות עצמי

קונסטרוקטור אביזרים לבנות סאונה פינית בכוחות עצמי

קִיט עץ ואביזרים לבנייה סאונות בכוחות עצמי

סטים חלקים לבנייה סאונה בכוחות עצמי

קונסטרוקטור חלקים לבנות סאונה ביתית בכוחות עצמי

סט חלקים לבנות סאונה לבד

קִיט חלקים לבנייה סאונה יבשה בכוחות עצמי

קומפלט חלקים לבנות סאונות לבד

סטים חלקים לבנייה סאונות בכוחות עצמי

קִיט חלקים לבנות סאונה יבשה לבד

קִיט חלקים לבנייה סאונות לבד

סט חלקים לבנייה סאונה בכוחות עצמי

סטים חלקים לבנייה סאונה לבד

סט חלקים לבנייה סאונות בכוחות עצמי

קִיט עץ ואביזרים לבנות סאונה ביתית לבד

סט חלקים לבנייה סאונה ביתית בכוחות עצמי

סט עץ ואביזרים לבנות סאונות בכוחות עצמי

קִיט אביזרים לבנייה סאונה ביתית לבד

קִיט אביזרים לבנייה סאונה בכוחות עצמי

סטים חלקים לבנייה סאונות לבד